KVALITETSPOLICY

Linköpings Flyttningsbyrå AB skall inom ramen för vad som är tekniskt samt ekonomiskt hållbart underhålla samt utveckla effektiva mål och rutiner för företaget. Kvaliteten skall alltid utgöra ett väsentligt mervärde för kund vilket innebär att vi utför kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Med välutbildade medarbetare inom företaget skapar vi goda kundrelationer samt garanterar effektiva och säkra transporttjänster.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Vår ambition är att med ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall väl uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen och bedrivas på ett sätt som gör oss till ett föredöme för andra.

Vår policy är att ha en arbetsmiljö som är bra för vår hälsa och säkerhet och som bidrar till att alla anställda kan känna delaktighet, engagemang och trivsel i sitt arbete.

MILJÖPOLICY

Vi ska inom ramen för vad som är tekniskt samt ekonomiskt hållbart bidra till en långsiktig utveckling av transporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.