FÖRETAGSFILOSOFI

Varje flyttning kräver speciella kunskaper, resurser och noggrann planering för att arbetet skall gå smidigt. Det är viktigt att kunder och anställda uppfattar Linköpings Flyttningsbyrå som ett företag och ett varumärke som borgar för kvalitet.

Företaget AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition grundlades under tidigt 1900- tal och har haft samma firmanamn sedan 1950-talet. Sedan starten 1999 med nuvarande ägare har verksamheten på olika sätt vidareutvecklats och utökats. Varje flyttning kräver speciella kunskaper, resurser och noggrann planering för att arbetet ska gå smidigt och det ställer krav på att vi har erforderlig kompetens. Det innebär att alla anställda kontinuerligt deltar i utbildningar och annan kompetensutveckling som finns att tillgå. Vi tycker det är viktigt att framförallt kunder, men även anställda uppfattar oss som ett företag som genomsyras av kvalitet i allt vi gör.

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition anser det angeläget att behålla och utöka vår trovärdighet genom miljö- och kvalitetsmedvetna processer där målet är att uppfattas som ett seriöst och kompetent företag. För att visa det är vi certifierade enligt FR2000.